LilyVe's användarvillkor

 
Den här hemsidan drivs av LilyVe. På hemsidan hänvisar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” till LilyVe. LilyVe erbjuder den här hemsidan, inklusive all information från den här hemsidan till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och notiser som står här.
Genom att besöka vår hemsida och / eller köpa något från oss mottar du vår ”Service” och godkänner att bindas till följande villkor (”Användarvillkor”, ”villkor”), inklusive övriga villkor och policyer som hänvisas till här och / eller via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller alla hemsidans användare, inklusive utan begränsningar de som surfar, återförsäljare, kunder, handlare och / eller innehållsskapare.
Vänligen läs igenom användarvillkoren noggrant innan du besöker eller använder vår hemsida. Genom att besöka och använda någon del av hemsidan, förstår och accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa användarvillkor. Vänligen använd inte hemsidan om du inte godkänner alla delar av nämnda villkor. Om dessa användarvillkor ses som ett erbjudande, så är godkännande uteslutande begränsat till dessa användarvillkor.
Alla nya produkter eller verktyg som läggs till i den befintliga butiken kommer också vara underlagda användarvillkoren. Du kan se den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, förändra eller ersätta delar av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och / eller förändringar på vår hemsida, och det är ditt ansvar att tidvis besöka den här sidan för att se eventuella ändringar. Ditt fortsatta användande av hemsidan efter att vi publicerat ändringar innebär ett godkännande av de ändringarna.
Vår butik är hostad på Shopify Inc. De erbjuder oss en e-handels plattform som låter oss sälja våra produkter och tjänster till dig.
 
 
AVSNITT 1 – VILLKOR FÖR NÄTHANDEL
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är av laglig ålder (minst 18 år.)för att genomföra transaktioner på internet och i de fall du inte har rätt ålder måste målsman godkänna transaktionen.
Du får inte använda någon av våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål, du får inte heller, genom att använda den här hemsidan, bryta mot några lagar i ditt land (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte skicka några worms eller virus eller annan skadlig kod.
Genom att bryta mot något av dessa villkor kommer din tillgång till LilyVe’s hemsida omedelbart att avslutas.
 
 
AVSNITT 2 – GENERELLA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst för vilken som helst anledning närsomhelst.
 
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation), kan skickas vidare okrypterad och innebär en (a) överföring över olika nätverk och (b) ändringar som behövs för att tekniskt kunna anpassa informationen till olika nätverk eller enheter. Kreditkorstinformation är alltid krypterad när den skickas över nätverk.
 
Du godkänner att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja eller utnyttja någon del av våra produkter eller hemsida utan att få skriftligt godkännande från oss.

Rubrikerna som används i det här avtalet är inkluderade enbart för enkelhetens skull och kommer inte begränsa eller på annat sätt påverka villkoren.
 
 
AVSNITT 3 – RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH INFORMATIONENS AKTUALITET
 Vi är inte ansvariga om informationen som finns tillgänglig på den här hemsidan inte är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Materialet på den här hemsidan erbjuds enbart för generell information och bör inte litas på eller användas som enda basis för beslutsfattande utan att först konsultera primära, mer korrekta, mer kompletta eller mer uppdaterade informationskällor. All tillit till materialet på hemsidan sker på din egen risk.
 
Den här sidan kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis uppdaterad och erbjuds enbart som referens. Vi förbehåller oss rätten att modifiera innehållet på den här sidan när som helst men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår hemsida. Du godkänner att det är ditt ansvar att bevaka ändringar på vår hemsida.

 
AVSNITT 4 - PRISER OCH BETALNING
Priserna som anges på lilyve.com gäller alla köp som genomförs på lilyve.com. Alla priser är inklusive moms. Fraktkostnader och eventuella andra kostnader ska visas tydligt i kassan innan ett köp slutförs.
LilyVe reserverar sig rätten att ändra och uppdatera information utan förvarning, vilket inkluderar priser, detaljer och information som visas på lilyve.com, i den utsträckning som är tillåten enligt gällande konsumenträttslagstiftning.
Om felaktig information har angivits för produkten du köpt på lilyve.com, kontakta vår kundtjänst enligt de villkor som anges under reklamationer.
Vi erbjuder olika betalningsalternativ. Du kan hitta de olika betalningsalternativen för Sverige i kassan innan du slutför ditt köp. Vid betalning med kort, dras summan direkt vid köp.
Vänligen notera att vi inte accepterar kontanter eller checkar.
Alla betalningar är föremål för valideringskontroller och godkännande av den betalningsleverantör du har valt. Om betalningsleverantören inte godkänner och nekar din betalning blir du informerad via mejl eller i kassan.
Om betalningsleverantören nekar, eller av någon anledning, inte godkänner betalningen, kommer beställningen att avbrytas och du blir informerad via mejl eller i kassan.
LilyVe erbjuder ibland specialerbjudanden och rabatter för utvalda produkter på lilyve.com. Villkoren för användning av dessa erbjudanden och rabatter kommer att anges vid tidpunkten för utfärdandet.
LilyVe reserverar rätten att återkalla specialerbjudanden och rabatter när som helst, utan förvarning.
 
Vi erbjuder olika betalningsmetoder. Du hittar de olika betalningsalternativen för Sverige i kassan innan du slutför ditt köp. Vid betalning med kort, dras summan direkt vid köp.
 
www.lilyve.com accepterar vi inte kontanter eller checkar.
 
 
AVSNITT 5 – ÄNDRINGAR AV PRODUKT PRISER
Priserna för våra produkter kan närsomhelst ändras utan förvarning.
 
Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst modifiera eller avsluta produkten (eller någon del eller något innehåll i den) utan förvarning.
 
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, uppehåll eller avslutande av produkt.

 
AVSNITT 6 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER
Vissa produkter kan vara tillgängliga enbart online genom vår hemsida. Dessa produkter kan ha begränsade antal och kan enbart returneras eller bytas ut enligt vår returpolicy.
 
Vi har gjort allt vi kan för att visa färgerna och bilderna av våra produkter så korrekt som möjligt i vår butik. Vi kan inte garantera att din datorskärm återger färgerna korrekt.
 
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan nyttja den här rätten från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden av produkter som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning av produkter kan närsomhelst ändras utan förvarning, helt efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst sluta sälja någon produkt. Alla erbjudanden om en produkt som görs på den här sidan är ogiltig där den är förbjuden.

Vi garanterar inte kvaliteten på någon av våra produkter, information eller annat material som köpts eller som du fått tag på annat sätt kommer att möta dina förväntningar eller att något fel i produkten kommer att rättas.
 

AVSNITT 7 – FAKTURERINGENS NOGGRANNHET OCH KONTOINFORMATION
 Vi förbehåller oss rätten att vägra en order som du lägger hos oss. Vi kan, helt enligt vårt eget gottfinnande, begränsa eller annullera mängder köpta per person, per hushåll eller per order. Dessa restriktioner kan innefatta beställningar gjorda av eller under samma kundkonto, samma kreditkort, och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller fraktadress. I händelse av att vi gör en ändring eller annullerar en order, kan vi ta kontakt med dig via e-post och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som du angett vid beställningstillfället. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som vi bedömer vara gjorda av handlare, återförsäljare eller distributörer.
 
Du godkänner att förse oss med uppdaterad, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som du gör i vår butik. Du godkänner att omedelbart uppdatera ditt konto och övrig information, inklusive din e-postadress och kreditkortsinformation och utgångsdatum, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.
 
För mer information, vänligen se vår returpolicy.
 
 
AVSNITT 8 – VALFRIA VERKTYG
Vi kan erbjuda dig tillgång till tredjeparts verktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.
Du förstår och godkänner att vi erbjuder sådana verktyg ”som de är” och ”i mån av tillgänglighet” utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi skall inte hållas ansvariga för några konsekvenser till följd av användandet av dessa valfria tredjeparts verktyg.
All användning av valfria verktyg som erbjuds på vår sida sker helt på din egen risk och under ditt ansvar och du bör försäkra dig om att du känner till och godkänner de villkoren som ställs av de som tillhandahåller tredjeparts verktygen.
Vi kan, i framtiden, erbjuda nya tjänster och / eller funktioner genom hemsidan (inklusive att släppa nya verktyg och resurser). Dessa funktioner och / eller tjänster skall också fall under dessa Användarvillkor.
 
 
AVSNITT 9TREDJEPARTSLÄNKAR
Visst innehåll, produkter och tjänster som finns tillgängliga via vår hemsida kan innehålla material från tredje part.
 
Tredjepartslänkar på vår hemsida kan skicka dig vidare till tredjeparts hemsidor som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller dess riktighet och vi garanterar inte och tar inget ansvar för något tredjeparts material eller hemsidor eller för något annat material, produkter eller tredjeparts tjänster.
 
Vi är inte ansvariga för någon skada relaterat till köpet eller användandet av varor, tjänster, resurser, innehåll eller någon annan transaktion som gjorts i anslutning till tredjeparts hemsidor. Vänligen läs noggrant igenom tredje partens policyer och villkor och var säker på att du förstår dem innan du ingår någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor berörande tredjeparts produkter skall riktas mot tredje part.
 
 
AVSNITT 10 – ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA INLÄGG
 Om du, på vår begäran, skickar in vissa specifika inlägg (till exempel tävlingsbidrag) eller utan vår begäran skickar in kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, vare sig det är via nätet, e-post, post eller på annat sätt (kollektivt, ’kommentarer’). Godkänner du att vi kan, närsomhelst, utan restriktioner, ändra, kopiera, publicera, distribuera, översätta och använda de kommentarer du skickar till oss i samtliga medier. Vi har inte och kommer inte ha någon skyldighet att (1) behålla någon kommentar i förtroende; (2) betala ersättning för någon kommentar; eller (3) besvara någon kommentar.
Vi kan, men har ingen skyldighet, att bevaka, redigera eller ta bort innehåll som vi på egen hand bedömer vara olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt tveksamt eller som kränker någon parts immaterialrätt eller dessa Användarvillkor.
 
Du godkänner att dina kommentarer inte kommer kränka någon parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärkesskydd, integritet, personlighet eller andra personliga eller egendomliga rättigheter. Du godkänner även att dina kommentarer inte kommer innehålla ärekränkande eller andra olagliga, kränkande eller obscena material, eller innehålla något datorvirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka Tjänsten eller någon relaterad hemsida. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på något sätt missleda oss eller tredje parter. Du är ensam ansvarig för de kommentarer du gör och dess riktighet. Vi tar inget ansvar för kommentarer som läggs upp av dig eller någon tredje part.
 
 
AVSNITT 11 – PERSONLIG INFORMATION
 Den personliga information du anger via vår hemsida styrs av vår integritetspolicy. Se vår integritetspolicy.
 
 
AVSNITT 12 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
 Ibland kan det finnas information på vår hemsida som innehåller stavfel, felaktigheter eller utelämnad information som kan relatera till produktbeskrivningen, priset, erbjudanden, kampanjer, fraktkostnader, transporttider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att rätta fel, felaktigheter och utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information, annullera beställningar om någon information eller på någon relaterad hemsida är felaktig vid någon tidpunkt innan det uppmärksammats (inklusive efter att du lagt ordern).
 
Vi åtar oss inte någon skyldighet att uppdatera, justera eller förtydliga informationen i vår hemsida eller på någon relaterad hemsida, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom det som krävs av lagen. Inget specificerat uppdateringsdatum som tillämpas på vår hemsida eller på någon annan relaterad hemsida bör antas visa att informationen eller på någon annan relaterad hemsida har ändrats eller uppdaterats.
 
 
AVSNITT 13 – FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Utöver de förbud som stipulerats i Användarvillkoren så förbjuds du från att använda sidan eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål; (b) för att få andra att begå eller delta i olagliga aktiviteter; (c) att bryta mot någon internationell eller lokal lag, reglering eller skyddsordning; (d) Att kränka eller bryta mot vår eller någon annans immaterialrätt; (e) att trakassera, förnedra, kränka, skada, ärekränka, förtala, nedvärdera, hota eller diskriminera någon på grund av deras kön, sexuella läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationalitet, eller handikapp; (f) att ange falsk eller missledande information; (g) att ladda upp eller skicka virus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka funktionaliteten på vår hemsida eller på någon annan relaterad hemsida eller på internet; (h) att samla in eller spåra personlig information från andra; (i) att spamma, phisha, crawla eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktionen på någon relaterad hemsida, andra hemsidor eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din tillgång till vår hemsida och produkter eller någon annan relaterad hemsida om du bryter mot någon av de förbjudna användningsområdena.
 
 
AVSNITT 14 – AVSÄTTNING AV GARANTIER; ANSVARBEGRÄNSNING
Vi tillhandahåller hemsidan i befintligt skick utan några garantier eller villkor, uttryckliga eller underförstådda, utöver vad som anges i dessa användarvillkor. Vi garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till någon del av hemsidan och vi ansvarar enligt dessa användarvillkor inte för eventuella avbrott eller försämringar av hemsidan.
Du godkänner att vi då och då tar ner vår hemsida i obegränsad tid eller att vi närsomhelst kan stänga ner utan att meddela dig i förhand.
 
Du godkänner att ditt användande, eller oförmåga att använda, vår hemsida sker på din egen risk. Hemsidan och alla dess produkter som levereras till dig (förutom det som uttryckligen sagts av oss) erbjuds ”som de är” och som ”tillgänglig” för dig att använda utan representation, garantier eller villkor av något slag, antingen uttryckligen eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, försäljningsbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
 
 
AVSNITT 15 – SKADEERSÄTTNING
Du godkänner att ersätta, försvara eller hålla oskadat LilyVe och vårt moderbolag, dotterbolag, affiliates, partners, direktörer, chefer, agenter, entreprenörer, licensgivare, serviceleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda fria från skada från något anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, gjorda av någon tredje part på grund av eller till följd av att du har brutit mot något av villkoren i Användarvillkoren eller de dokument som de hänvisar till, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.
 
 
AVSNITT 16 – AVSKIJLBARHET
I fall att något av villkoren i dessa användarvillkor bedöms vara olagligt, ogiltigt eller ogenomförbart, så skall dessa villkor ändå vara verkställbara till fullast möjliga mån som tillåts enligt gällande lagstiftning, och den del som är ogenomförbar skall anses avskuren från dessa Användarvillkor, ett sådant beslut påverkar inte giltigheten eller genomförandet av någon annan del av kvarvarande villkor.

 
AVSNITT 17 – UPPSÄGNING
Skyldigheterna och ansvaret som parterna åtagit sig innan uppsägningsdatumet skall överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
 
Dessa Användarvillkor är gällande såvida inte och tills dess de sägs upp av dig eller oss. Du kan närsomhelst frångå dessa Användarvillkor genom att informera oss om att du inte längre önskar använda vår sida.
 
Om du, enligt vår bedömning, har misslyckats eller vi misstänker att du har misslyckats att följa någon del av villkoren i dessa Användarvillkor, kan vi också närsomhelst avsluta det här avtalet utan förvarning och du kommer vara ansvarig för alla skyldiga summor upp till och inklusive avslutningsdatumet; och / eller kan vi således neka dig tillgång till vår hemsida och produkter (eller någon del av dem).
 
 
AVSNITT 18 – HELA AVTALET
Vårt misslyckande att utöva eller verkställa någon rättighet eller del av villkoren i dessa Användarvillkor skall inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse.
 
Dessa Användarvillkor och någon policy eller driftsregler satta av oss på den här sidan eller med respekt för vår Service utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och bestämmer hur du använder vår hemsida och våra produkter, och ersätter tidigare eller samtida avtal, kommunikationer och förslag, varken muntlig eller skriftlig, mellan dig och oss, (inklusive, men inte begränsat till, någon tidigare version av Användarvillkoren).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa Användarvillkor skall inte tolkas till nackdel mot den författande parten.

 
AVSNITT 19 – GÄLLANDE LAG
Dessa Användarvillkor och alla separata överenskommelser där vi erbjuder dig våra produkter och vår hemsida skall regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.
 
 
AVSNITT 20 – ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR
Du kan se den senaste versionen av Användarvillkoren närsomhelst på den här sidan.
 
Vi förbehåller oss rätten, att efter vårt eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta alla delar av dessa Användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår hemsida. Det är ditt ansvar att kontrollera vår hemsida periodvis för att se uppdateringar. Ditt fortsatta användande av eller tillgång till vår hemsida eller produkter efter att vi har publicerat ändringar i våra Användarvillkor innebär ett godkännande av de ändringarna.
 
 
AVSNITT 21 – GÄLLANDE LEVERANS
Vi försöker vårt bästa för att se till att du ska få din leverans så fort som möjligt. Beställningar gjorda före kl. 14.00 en vardag och som endast innehåller lagerhållna produkter kommer att packas och skickas samma dag.

Alla varor som går att köpa på hemsidan finns i lager. Om en produkt är slutsåld står det uttryckligen på hemsidan, inklusive datum den åter finns i lager.
 
Om det har uppstått ett tekniskt fel och en produkt felaktigt är tillgänglig på hemsidan men ej finns i lager, kommer du att kontaktas inom 48 timmar och meddelas när produkten beräknas levereras till dig samt alternativt ha möjligheten att avbryta köpet med full ersättning.

Postnord Sverige tidsguide för leverans
1 dag till postnummer under 850 00 (söder om Sundsvall, inte Gotland)
2 vardagar till postnummer över 850 00 i eller nära städer inklusive Gotland.
3 vardagar till postnummer över 850 00 som inte ligger nära städer.

Postnord International tidsguide för leverans
Använd det här dokumentet PostNord tids guid

Leveranskostnad Postnord Sverige
Order över 500kr Gratis
Order under 500kr 49kr
 
Leveranskostnad Postnord internationellt
Order över 850kr Gratis
Order under 850kr 160kr
 
 
DHL Express leveranskostnad
Kostnaden beräknas vid utcheckning beroende på vart orden ska skickas.
 
 
AVSNITT 22 – RETUR OCH REKLAMATIONER
Att göra en retur
För att göra en retur vänligen följ stegen på denna länk.
  1. Begär att få göra en retur https://lilyve.com/a/returns
  2. Packa produkten i den förpackning som kom med varan
  3. Klistra på retursedeln som vi har mailat dig.
  4. Återbetalning sker när vi inspekterat produkterna.
 
Du kan returnera din produkt inom 60 dagar från att du har lagt din order. När vi har tagit emot din retur kommer vi att skicka en konfirmation att vi mottagit. Vi önskar att vara är oanvänd, i samma skick som du fick den samt att varan ska returneras i sin originalförpackning.
 
Varor som inte kan returneras: Presentkort och varor som inte är köpta via lilyve.com, eller återförsäljare som inte är godkända av LilyVe.
 
Frakt av retur inom Sverige
För att göra en retur ska den postas till Kommendörsgatan 2, 11448 Stockholm, Sverige. Inom Sverige är returer gratis. Kunder utanför Sverige betalar själva returkostnaden. Kostnad för retur från utlandet är inte återbetalningsbar.
 
Retur från utlandet
Om vi skickar dig en retursedel för DHL och du har begärt retur inom öppet köpdagarna kommer vi att dra av DHL:s kostnad av returen när vi återbetalar dig för produkten. Tiden för återbetalning av produkt kan variera beroende på var du bor och hur lång tid det tar för att skicka varan. Om du skickar varor av ett värde över 800kr rekommenderar vi att du skickar din retur med ett spårbart alternativ eller köper någon form av försäkring. Vi kan inte garantera att din retur kommer att komma fram men gör vårt bästa med att hjälpa till om något har hänt den på vägen.
 
Återbetalning
Inom 14 dagar då du har meddelat att du ångrar ditt köp kommer vi att återbetala dig.
Dock kan du få vänta tills dess att varan har kommit åter alternativ att du handa håller oss ett bevis på att du har återsänt varan. Återbetalning sker på samma sätt som den ursprungliga betalningen om inget annat uttryckligen avtalats. Retur av vara samt återbetalning sker utan dröjsmål.
 
När vi har tagit emot din retur och inspekterat varan kommer vi att skicka en konfirmation att vi mottagit produkten samt meddela om din retur är godkänd.
Om din retur är godkänd kommer vi att återbetala automatiskt till det kreditkort, alternativ med det betalsätt som användes vid beställning inom några dagar.
 
Försenad eller utomstående återbetalning
Om du inte har fått din återbetalning ber vi dig först att kontrollera ditt bankkonto igen. Sedan kontakta din bank, det kan dröja några bankdagar från att vi har gjort din återbetalning till att du motar det på ditt bankkonto. Om du kontrollerat bankkontot och du saknar din återbetalning maila oss på hello@lilyve.com så letar vi rätt på det.
 
Byten
Vi byter bara produkter som är defekta. Om du behöver byta vara maila oss på hello@lilyve.com med en bild på den skadade produkten.
 
Gåvor
Om din vara var markerad som en gåva och skickad direkt till dig kan du lämna tillbaka produkten mot ett tillgodokvitto motsvarande produktens värde. När vi har mottagit din retur skickar vi en värdecheck på det till den adress vi skickat ordern till. Om varan inte vara markerad som gåva eller om gåvogivaren valt att skickat produkten för att personligen överlämna gåvan kommer vi att göra en återbetalning till gåvogivaren och han/hon kommer få reda på returen.
 
 
Reklamation
Som kund har du rätt att reklamera en vara inom tre år. Eventuella fel bör anmälas snarast efter upptäckt. Reklamation av en felaktig vara inom två månader anses vara inom skälig tidsram. Du ska kunna bevisa att varan är köpt hos LilyVe.com. Vänligen kontakta kundtjänst: lilyve.com/pages/contact . Vid en godkänd reklamation står LilyVe för alla kostnader inklusive frakt.
Eventuella fraktskador ska anmälas så fort som möjligt efter leverans. Skälig tidsram är inom 30 dagar från leveransdatum. Vänligen kontakta kundtjänst: lilyve.com/pages/contact . Vid godkänd reklamation på grund av fraktskada står LilyVe för alla kostnader inklusive frakt för att ny produkt skickas till kund.

Eventuella tvister ska lösas av endera Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller av European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: https://www.arn.se/
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174 101 23
Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr
 
 
AVSNITT 23 – Ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som konsument (privatperson) 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit din beställning, antingen helt eller delar av den.
 
För att utnyttja din ångerrätt behöver du meddela vår kundservice skriftligt, och sedan returnera ordern inom 14 dagar från det att du kontaktat oss.
 
Detta skall göras till vår kundservice: info@lilyve.com
 
Ångerrättblankett ska bifogas vid ångrat köp. Se konsumentverkets ångerblankett här.
 
 
AVSNITT 24 – KONTAKTINFORMATION
Frågor om våra Användarvillkor skall skickas till oss på info@lilyve.com
Vi svarar på frågor via e-post inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits*. Om frågan inte kan svara inom 48 timmar meddelar vi dig om detta inom 48 timmar och orsak till fördröjningen och när du få din fråga besvarad.
 
Tillbaka till toppen